استخدام

استخدام 2019-12-22T08:54:40+03:30

فرم استخدام

درخواست سفارش تولید قطعات بتنی پیش ساخته

متقاضی محترم در صورت ارسال فرم استخدام … مسئولین مربوطه بعد از بررسی جوانب رزمه شما در صورت صلاح دید با شما تماس خواهند گرفت.