پروژه میثاق

پروژه میثاق 2018-08-04T14:57:17+04:30

توضیحات

پروژه میثاق

در حال بروز رسانی

جزئیات پروژه

تاریخ

در حال بروز رسانی

کارفرما

در حال بروز رسانی

نوع پروژه

دیوار حائل وزنی ژئوبلوک

پیمانکار

شرکت راه گسترش نامدار

گالری پروژه‌ها

سیستم دیوار حائل ژئوبلوک