پروژه شهریار

پروژه شهریار 2019-12-17T09:30:55+03:30

توضیحات

پروژه دیوار حصار در شهریار

حجم کار 1000 متر مربع دیوار حصارکشی با رنگبندی طوسی و قرمز می باشد.ارتفاع دیوار 3.5 متر است.

  • دیوار نمادار
  • دیوار نمادار
  • دیوار_نمادار
  • دیوار نمادار
  • دیوار نمادار
  • دیوار نمادار
  • دیوار نمادار

جزئیات پروژه

تاریخ

سال 1398

کارفرما

دکتر حسن زاده

نوع پروژه

دیوار حصارکشی ویلا

پیمانکار

جناب آقای مهندس شاپور رضازاده

گالری پروژه‌ها

دیوار نمادار
دیوار نمادار
دیوار نمادار
دیوار_نمادار
دیوار نمادار