پروژه بوشهر

پروژه بوشهر 2019-12-17T14:38:12+03:30

توضیحات

پروژه دیوار حصار بوشهر

حجم کار 1200 متر مربع دیوار حصارکشی با رنگبندی طوسی و قرمز می باشد.ارتفاع دیوار 3 متر است.

  • دیوار_نمادار
  • دیوار-حصارکشی
  • دیوار-حصارکشی
  • دیوار-حصارکشی
  • دیوار-حصارکشی

جزئیات پروژه

تاریخ

سال 1398

کارفرما

شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران

نوع پروژه

دیوار حصار شرکت

پیمانکار

شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران

گالری پروژه‌ها

دیوار_نمادار
دیوار-حصارکشی
دیوار-حصارکشی
دیوار-حصارکشی
دیوار-حصارکشی