فرودگاه شهر کرد 2018-05-15T16:07:51+04:30

توضیحات

پروژه فرودگاه شهر کرد

پروژه مذکور حصار کشی محدوده فرودگاه شهر کرد در مساحتی بالغ بر میباشد که بلوکهای نمادار به رنگ قرمز با درپوشهای دیوار و ستون به رنگ طوسی به همراه نصب نرده، نمایی فوق العاده زیبا و دلنشین ایجاد کرده، اجرای دیوار در یک مرحله(بدون نیاز به پلاستر زنی و نماسازی) مدت زمان اجرا را به کمتر از یک ماه تقلیل داده است و این خود انقلابی در اجرای دیوارهای حصارکشی محسوب میشود.

جزئیات پروژه

تاریخ

سال 1395

مشتری

فرودگاه شهر کرد

نوع پروژه

دیوار حصارکشی

پیمان‌کار

شرکت راه گسترش نامدار

گالری پروژه‌ها

اجرای دیوار نمادار حصارکشی در فرودگاه شهر کرد