رویان 2018-05-15T11:56:12+04:30

توضیحات

پروژه رویان

حجم کار 200 متر مربع دیوار حصارکشی با رنگبندی طوسی و قرمز می باشد.ارتفاع دیوار 1 متر است.

جزئیات پروژه

تاریخ

سال 1394

کارفرما

شخصی

نوع پروژه

دیوار حصارکشی ویلا

پیمانکار

شرکت راه گسترش نامدار

گالری پروژه‌ها

دیوار نمادار حصارکشی ژئوبلوک شرکت راه گسترش نامدار 2
دیوار نمادار حصارکشی ژئوبلوک شرکت راه گسترش نامدار
دیوار نمادار حصارکشی ژئوبلوک شرکت راه گسترش نامدار 3