اتوبان آزادگان 2018-05-28T13:17:24+04:30

توضیحات

پروژه اتوبان آزادگان

دیوار حائل خاک مسلح ژئوگریدی در مسیر اتوبان آزادگان با ارتفاع 4 متر در سال 94 توسط شرکت راه گسترش نامدار اجرا شد، حجم کار بالغ بر 2000 متر مربع میباشد که اتمام پروژه در زمان 2 ماهه و تقدیر شهرداری از شرکت علاوه بر تایید سرعت اجرای کار با قطعات پیش ساخته ژئوبلوک مهر استانداردیست بر رضایتمندی کارفرمایان محترم.

جزئیات پروژه

تاریخ

سال 1394

کارفرما

شهرداری تهران

نوع پروژه

خاک مسلح ژئوگریدی با نمای ژئوبلوک

پیمانکار

شرکت راه گسترش نامدار

گالری پروژه‌ها

پروژه آزادگان شرکت راه گسترش نامدار دیوار حائل ژئوگرید ژئوبلوک