دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی

دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی

توسط | 2020-01-30T11:29:31+03:30 ژانویه 9th, 2020|دیتیل اجرای دیوار بلوک نمادار, دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی|

دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی ( بلوک نمادار ) فونداسیون : بر اساس استاندارد های داخلی فونداسیون : اجرای فونداسیون براساس استادندارهای داخلی جهت انتقال بابر بین سازه دیوار و زمین برای دیوار های محوطه الزامی است . نوع فونداسیون دیوار بتنی نمادار گیوتینی از نوع بتنی 50*50 سانتیمتر که دیتیل آن