دفاعیه ژئوبلوک

دفاعیه از عملکرد سازه ای سیستم ژئوبلوک

توسط | 2020-05-23T10:07:22+04:30 می 21st, 2020|دفاعیه ژئوبلوک|

دفاعیه از عملکرد سازه ای سیستم ژئوبلوک با توجه به اینکه سیستم خاک مسلح ژئوگریدی بعنوان یک سیستم سازه ای قابل اعتماد در سالهای اخیر مجوز مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی را اخذ نموده و بعنوان بهترین سیستم دیوار نگهبان قابلیت های عملکردی خود را اثبات نموده است، نیازی به اخذ مجوزهای مرتبط با