کانیو

کانیو چیست ؟

کانیو چیست ؟
انواع طراحی کانیو ؟

مزایای کانیو های شهری ( گریل و گریت ) ؟

امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از هدایت فاضلاب ها و پساب های شهری نیاز به بررسی جزئیات اجرایی و معیارهای مربوط نسبت به اجرای مناسب جداول و پیاده روها در معابر شهری و آبروی موجود برای جمع آوری آب های سطحی و هدایت مسیر جوی های آب در سطح شهر، می پردازد.

کانیو چیست ؟

آبرو خیابان میباشد که به صورت طولی در امتدا مسیر و راه به جهت تجمیع و عبور آب های حاصل از بارندگی و سطحی در نظر گرفته میشود که برای جدول گذاری عموماً از قطعات بتن پیش ساخته و در پاره ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده میشود.

نمونه ای از جدول کذاری با قطعات پیش ساخته ( کانیو )

کانیو

کانیو

نحوه اجرای کانیو :

در نصب کانیو ابتدا جدول طرفین را در تراز مناسب نصب و سپس کف کانال با بتن با عیار 250  کیلوگرم سیمان در متر مکعب، کف سازی می شود . که در انتها درز گیری و آبندی و لیسه کشی انجام میگیرد و در اشکال u  و v با زوایای مختلف بر حسب فضا اجرایی و میزان سطح آب عبوری طراحی و تولید میشود

 

گاتر و گریل ( نوع دیگری ازکانیو ) :

گریتینگ و کانال جای نهر روسی مخصوص محوطه سازی و فضای کم شهری تولید میشود که باعث اضافه شدن عرض خیابان و پیاده رو ؛ ایجاد امنیت برای عابرین پیاده و جلوگیری از سقوط آنها در داخل نهر و مناسب سازی معابر جهت عبور کودکان، سالخوردگان و معلولین؛ حذف پل های ناهمگن روی انهار در مقابل پارکینگهای منازل و زیباسازی محیطهای شهری استفاده میشود.

نمونه های گاتر و گریل
گاتر و گریل
انواع طراح های کانیو
انواع کانیو

توسط | 2020-05-31T16:13:23+04:30 می 31st, 2020|کانیو|