دیتیل اجرائی دیوار حائل وزنی و خاک مسلح

یکی از مهمترین ویژگیهای دیوار پیش ساخته ژئوبلوک سهولت نصب آن است همچنین اجرای خشکه چین این دیوار و تعداد کم مراحل اجرای این سیستم را به یکی از محبوب ترین سیستم های دیوار حائل دنیا ساخته است.

دیتیل دیوار دیوار حائل

دیتیل اجرائی دیوار حائل وزنی

در مورد خاکریزهایی با ارتفاع کمتر از 1/20 متر , دیوار حائل ژئوبلوک به واسطه وزن خود ( 38هر ژئوبلوک 38 تا 40 کیلوگرم ) به تنهایی نگهدارنده خاک پشت دیوار خواهند بود ( نیاز به هیچ گونه مسلح سازی ندارد ) و دیوار به صورت دیوار حائل وزنی ( ثقلی ) عمل می کند.

دیتیل اجرایی دیوار حائل

دیتیل اجرایی دیوار حائل خاک مسلح

در مورد خاکریزهایی با ارتفاع بیشتر از 1/20 متر ، وزن بلوک ها به تنهایی قادر به حفظ دیوار خاکریز نبوده و لازم است خاکریز و دیوار مسلح شود که با الیاف پلیمری ژئوگرید و عملیات تسطیح خاک مسلح میگردد  و این مسلح سازی به ارتفاع دیوار و هر دو رگ از دیوار صورت میگیرد.

توسط | 2019-06-18T16:35:48+04:30 ژوئن 9th, 2019|دسته‌بندی نشده, دیتیل دیوار حائل|