خدمات ژئوتکنیک

خدمات ژئوتکنیک 2019-07-23T11:16:41+04:30

خدمات ژئوتکنیک

شرکت راه گسترش نامدار آمادگی کامل دارد در زمینه خدمات ژئوتکنیک جهت فعالیتهای طراحی , تولید , نظارت و اجرای سازه نگهبان ( دیوار حائل ) در پروژه های پل سازی , راهسازی , محوطه سازی , پروژه های مسکونی و ویلایی  , پارک ها و فضای سبز به صورت ذیل خدمات ارائه نماید.

پلسازی :
شامل