ترانشه خاکی چیست؟

در ابتدا ترانشه خاکی را تعریف کنیم ترانشه به فرورفتگی مصنوعی یا طبیعی درون سطح زمین گویند به عبارت دیگر تعریف دیگری که میتوان از ترانشه داشت این است که هرگاه برای ایجاد بستر راه نیاز به حفاری از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب باشد به قسمت حفاری شده ترانشه گویند جالب است بدانید که این ترانشه ها دارای عمق بسیاری هستند و عمق آن ها از عرضشان بیشتر میباشد و این نشان دهنده عمق زیاد ترانشه میباشد اما عرض این ترانشه ها از طولشان بیشتر است و میتوان به عبارت دیگر ترانشه ها را جوی های عمیقی بدانیم.ترانشه ها به دوصورت طبیعی و مصنوعی هستند. ترانشه های طبیعی را میتوانیم در کف اقیانوس ها که عمق بسیار دارند مشاهده کرد و همچنین در خشکی نیز میتوان شاهد ترانشه بود که ممکن است به شکل دره به وجود اید. جالب است این نکته را درباره ترانشه طبیعی بدانید که مکان هایی که منحنی ترام زیاد باشد به این معنی است که نشان دهنده ترانشه طبیعی میباشد همچنین ترانشه های مصنوعی هم وجود دارد که این ترانشه های مصنوعی با اهدافی به وجود می اید اهدافی مثل ایجاد استحکامات نظامی,انتقال اب برای ابیاری کشاورزی حتی ترانشه ها برای اهداف زیست محیطی هم استفاده میشود و اهدافی مثل برای کاهش الودگی های بصری خطوط برق و تلفن و گاز نیز در دل زمین ترانشه حفر میکنند همچنین حفر ترانشه در زمین به اکتشافات معدنی هم کمک میکند و این گزینه مناسبی برای کاشفان معدن میباشد همچنین جالب است که ترانشه ها در باستان شناسی هم کمک زیادی میکنند و این از فایده های ترانشه ها میباشد.

پله هایی که بین ترانشه ایجاد میشود برم نامیده میشود و جالب است بدانید که هنگامی که قسمت ارتفاع در دیواره ترانشه به بیش از هشت متر برسد و برای محافظت از پایداری شیروانی ترانشه اجرا میشود برای بهتر متوجه شدن تفاوت برم و ترانشه بهتر است که به این صورت بگوییم که به دیوارهای قائم ترانشه و به دیوارهای افقی برم گفته میشودو اگاهی این موضوع تفاوت برم و ترانشه را برما مشخص میکند.

خاکریز

یکی از عملیات لازم برای راه اندازی راه اهن خاکریزی میباشد که به این معنی میباشد ریختن هرکونه از مصالح سنگی و خاکی برای اهداف اجرا زیرسازی خاک سنگ ریزی و پرکردن پشت دیوار و بناهای فنی. خاکریزها به سه نوع تقسیم بندی میشوند خاکریز باربر، خاکریز مقاوم و خاکریز پرکننده.

ترانشه خاکیترانشه خاکی

گستردگی ترانشه ها بسیار گسترده میباشد مثلا در بحث ساختمان سازی و این موضوع را می توان بر روی قطعات پیش ساخته و قطعات بتنی و دیوار حائل و دیوار محوطه شاهد بود به طوری که برای انجام پروژه های ساختمانی و ساخت و ساز دیوار های مختلف به خصوص با استفاده از قطعات بتنی پیش ساخته باید از تکنولوژی و روش های خاکریز و ترانشه خاکی استفاده کرد.

ساخت دیوار حائل برای جلوگیری از ترانشه

یکی از استفاده های دیوار حائل برای جلوگیری از ترانشه خاکی است. حتما پیش آمده که در جاده های کوهستانی دیوار هایی را می بینید که برای جلوگیری از ریزش کوه و یا ترانشه ساخته اند، این ها همان دیوار حائل هستند که با استفاده از قطعات بتنی و پیش ساخته ایجاد می شوند.

مهاربندی ترانشه های خاکی به وسیله شیب دار کردن

ترانشه خاکی

هنگام گودبرداری از خاک پایداری از خاک به خطر می افتد یکی از روش پایدار نگهداشتن خاک در هنگام گودبرداری برداشت خاک به صورت شیبدار میباشد این روش پایداری خاک را حفظ میکند و در خاک برداری های با حجم و وسعت بالا این نوع مهاربندی خاک بخاطر صرفه اقتصادی بهتر میباشد و گزینه مناسبی میباشد البته به این نکته توجه شود زمانی میتوانیم این نوع خاک برداری را در پروژه های شهری انجام دهیم بتوانیم شیب را با توجه به فواصل املاک اجرا شود و همینطور اب زیرزمینی که به شیب وارد میشود کم باشد و یا اینکه کنترل شود. امکان پذیربودن یا نبودن این نوع حاکبرداری وابسته به یک سری شرایط میباشد شرایطی مثل:میزان عمق خاک,نوع خاک,میزان رطوبت خاک,فشارهای سربار خاک,زاویه شیب خاکبرداری,میزان هوازدگش خاک و چنین عواملی بستگی دارد برای بهبود پایداری شیب میتوانیم از روش های مکمل هم استفاده کنیم.یکی از نکات بسیار مهم خاکبرداری نوع خاک و رطوبت خاک میباشد.

سازه نگهبان

برای خیلی از پروژه های ساختمانی احتیاج به خاکبرداری میباشد و خاکبرداری موضوع بسیار مهمی میباشد و از ان مهم تر چکونگی انجام خاکبرداری میباشد که بسیار مهم است که چگونه انجام شود بهتر است بدانید که در اکثر پروژه های ساختمانی خاک برداری به صورتی انجام میشود که دیواره های ان قائم یا اینکه نزدیک به قائم باشد زیرا قائم بودن نکته مهمی میباشد و اهمییت این نکته بدلیل این است که فشار جانبی که بر این دیواره یا به عبارتی به این جداره ها وارد میشود ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود ان میباشد و همینطور سربارهای احتمالی وجود دارد که روی خاک کنار گود میباشد که باید دقت شود که این سربارها شامل ساختمان مجاور ,بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود و مواردی به این صورت وجود دارد با این تفاسیر و توضیحات متوجه خوتهیم شد که برای جلوگیری از ریزش ترانشه و ضرر و تبعات منفی این خاکبرداری سازه های موقتی را برای مهار این موارد و ضررها استفاده میکنند که به این سازه های موقتی سازه های نگهبان گفته میشود هدف های اصلی سازه های نگهبان را بخواهیم تفسیر کنیم میتوانیم بگوییم:

اولین هدف حفظ جان انسان های چه خارج و چه داخل گود میباشد دومین هدف موردنظر حفظ اموال چه داخل و خارج گود و هدف نهایی و اخر فراهم وردن شرایط امن و سالم برای اجرای کار

این موضوع مورد بحث یعنی گودبرداری و سازه های نگهبان بحث بسیار گسترده و پیچیده ایی در عمران میباشد و نیاز به مطالعات در سح های مختلفی دارد سطح هایی مثل ژئوتکنیکی,سازه ایی,مواد و مصالح,تکنولوژی ,اجرایی,اقتصادی  و اجتماعی دارد و با این گستردگی فراوان درباره مطالعه در سطح های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که انتخاب روش مناسب بستگی به شرایط دارد و در شرایط گوناگون نتیجه گوناگونی دارد و میتواند در شرایط مختلف به صورت گوناگونی باشد.