بخش تحقیق و توسعه (R&D)

بخش تحقیق و توسعه (R&D) 2019-03-28T14:46:01+04:30

طراحی و توسعه محصول جدید معمولا یک عامل بسیار مهم در بقای یک شرکت به شمار می آید.
در صنایعی که دارای تحولات سریع هستند، شرکت ها میبایست طراحی ها و میزان محصولاتشان را به صورت پیوسته گسترش دهند. تغییرات پیوسته در فناوری، حضور رقبا و خواسته های در حال تغییر مشتریان، این گسترش را اجتناب ناپذیر کرده اند.
یک شرکت اگر می خواهد از قافله پیشرفت عقب نماند می بایست بر برنامه تحقیق و توسعه متمرکز باشد.
شرکت راه گسترش نامدار نیز در راستای بهبود ارائه خدمات و کیفیت محصولات خود حمایت از تیم تحقیق و توسعه را در اولویت برنامه های جاری خود قرار داده است.

بخش تحقیق و توسعه بتن و مکانیک خاک