با متخصصان ما آشنا شوید 2019-03-28T14:44:43+04:30

با متخصصان ما آشنا شوید

تیم قوی و متخصص ما تضمین کننده خدمات بی نقص و حرفه ای ماست

مهندس نادر رضا زاده
مهندس نادر رضا زادهنائب رئیس هیئت مدیره
 
مهندس مهدی سبحانی
مهندس مهدی سبحانیمدیر عامل
 
آقای شاپور رضا زاده
آقای شاپور رضا زادهمدیر بخش اجرایی
 
مهندس سمیه نوروزی
مهندس سمیه نوروزیمدیر بخش فنی و بازرگانی
 
مهندس محمد گودرزی
مهندس محمد گودرزیمدیر تولید
 
مهندس مهدی قاسمی
مهندس مهدی قاسمیمدیر فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ